Chorvatsko 2013

Termín: Červenec

Zúčastnění: Tomáš Holer

Z této malé expedice mi bohužel zbylo jen pár fotografií, zbytek byl ztracen spolu s diskem v PC. V roce 2013 jsem byl na ostrově Pag v Chorvatsku. Počasí bohužel nebylo ideální a v neúprosném vedru se zvířatům moc nechtělo aktivovat, jen brzy po ránu. Marně jsem pátral po zmiji růžkaté (Vipera ammodytes), přičemž jsem nevědomky prošel minové pole. Jediným hadem kterého jsem nakonec spatřil byla štíhlovka balkánská (Hierophis gemonensis). Měl jsem ale půjčený foťák od Tomáše Casky, moc jsem s ním neuměl a tenkrát jsem ani neměl tak pohotové reakce a tak had rychle zmizel v kamenné zídce. Ještěrky italské (Podarcis siculus) byly samozřejmě všudypřítomné. Dalším z cílů pro mě byl blavor žlutý (Pseudopus apodus), za kterým jsem se vydal na dvacetikilometrový výlet pěšky. Nakonec se mi podařilo objevit jednoho velkého jedince v doubravě prorostlé ostružiníkem. Jak jsem zjistil, chytat v takovém prostředí blavora není vůbec sranda. Blavor nakonec vyhrál, když zmizel v hustém křoví. Stačil jsem však blesknout alespoň jednu fotografii.

Blavor žlutý (Pseudopus apodus)

Dlouho jsem nemohl narazit na žádnou suchozemskou želvu, což mě poměrně zaráželo. Zvláště po předchozí zkušenosti z Bulharska, kde jsme je nacházeli téměř všude ve velkém množství. Nakonec jsem však kousek od našeho ubytování našel malý borový lesík a tam se to jen hemžilo želvami všech velikostí. Jednalo se samozřejmě o želvy zelenavé (Testudo hermanni).

Želva zelenavá (Testudo hermanni), pár při kopulaci
Mládě želvy zelenavé (Testudo hermanni) pro porovnání velikosti s kamerou GoPro Hero 3
Vyfotit plaché želvy při krmení mi celkem dalo zabrat

Poměrně často jsem potkával rychle se pohybující ještěrky balkánské (Lacerta trilineata). Moje další výprava směřovala k jezírku, kde jsem očekával výskyt vodních želv. Moje předtuchy se ukázaly jako správné a hned při příchodu jsem viděl několik želv skočit do vody. Po chvilce pátrání jsem ve vodě spatřil jednoho dospělého samce želvy bahenní (Emys orbicularis). Opatrně jsem do vody ponořil podběrák, ale „želvák“, místo aby reagoval útěkem, vydal se směrem ke mě. Zvědaví si tak sám vlezl do sítě a já si ho tak mohl vyfotografovat a zase vypustit.

Želva bahenní (Emys orbicularis)

Kromě želv se u jezírka pochopitelně vyskytovalo velké množství skokanů skřehotavých (Pelophylax ridibundus). A to je asi celý výčet mých pozorování z ostrova Pag.

Za herpetology.cz,

Tomáš Dino Holer

Seznam nalezených druhů:

Obojživelníci – 1 druh

Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)

Plazi – 6 druhů

Štíhlovka balkánská (Hierophis gemonensis)

Ještěrka italská (Podarcis siculus)

Ještěrka balkánská (Lacerta trilineata)

Blavor žlutý (Pseudopus apodus)

Želva zelenavá (Testudo hermanni)

Želva bahenní (Emys orbicularis)