Chorvatsko – Šolta 2021

Termín: 2-8.7.2021

Zúčastnění: Dino

V roce 2021 jsem se do Chorvatska podíval hned dvakrát. Poprvé v dubnu s Repti Planet a podruhé, když jsme tam vyrazili na rodinnou dovolenou. Jako cílovou destinaci jsme si vybrali malý ostrov Šolta, patřící mezi ostrovy střední Dalmácie, kam řadíme také známější Brač. Je hned několik důvodů proč vyrazit na Šoltu na dovolenou. Pokud nechcete trávit X hodin za volantem, pohodlně se tam dostanete vlakem, který jede přímo z Prahy do Splitu, kde přestoupíte na trajekt. Ten se nachází jen asi 300m od vlakového nádraží. Na Šoltě bylo zakázáno stavět hotely a jsou zde tedy jen malé apartmány. Je tam proto relativně klid a na plážích dostatek místa. Třetím důvodem proč by mohl herpetolog vzít svou rodinu právě sem, je fakt, že na Šoltě dle dostupných informací nikdy neproběhl žádný systematický monitoring plazů a je tedy celkem záhadou a výzvou, co vše zde můžete najít.

Ostrov Šolta leží nedaleko Splitu. Zdroj: Mapy.cz
Cesta vlakem v lůžkovém kupé byla příjemná a utekla poměrně rychle. Chvilku nám trvalo najít správný trajekt, ale nakonec se ukázalo, že je to ten nejbližší. Na ostrově funguje autobusová doprava, ale z pohodlnosti jsme raději volili taxi, které nás zavezlo až před apartmán v obci Nečujam. Později jsem ale autobus několikrát využil při svých cestách za plazy. Řidič taxi byl příjemný chlapík, který mi prozradil že nejčastějším hadem, kterého zde potkává je „bělouška“. Ze samotného názvu mi bylo hned jasné, že se určitě jedná o užovku obojkovou (Natrix natrix). Přišlo mi to trochu zvláštní, vzhledem k tomu, že Šolta je poměrně suchým ostrovem bez větších vodních ploch. Jak jsem psal na začátku, primární cíl cesty byla rodinná dovolená jen s občasnými výlety za plazy. I tak se mi ale podařilo na Šoltě potvrdit výskyt několika druhů, bohužel nejčastěji z přejetých jedinců. Horké a suché počasí také příliš nepřispělo. V půlce týdne sice v noci i zapršelo, ale bohužel to nemělo takový efekt jaký bych čekal. Z počátku mě překvapila poměrně nízká koncentrace plazů, hlavně jinde velmi hojné ještěrky rodu podarcis, jsem zde nacházel jen sporadicky. Ani gekony jsem neviděl v takových počtech, na jaké jsem zvyklý z jiných míst v Chorvatsku. Když jsem pak během jedné noční procházky v Nečujamu napočítal kolem 15 volně se potulujících koček, už jsem se tolik nedivil. Tito nepůvodní, nelítostní predátoři zde pravděpodobně ve velkém regulují plazí populace.
Mapa Šolty z turistivkého průvodce. Fialově jsou vyznačeny lokace, kde jsem pátral po plazech.

Na ostrově se údajně vyskytují dva druhy gekonů – turecký (Hemidactylus turcicus) a zední (Tarentola mauritanica). Během několika nočních výprav jsem pozoroval pouze gekony turecké. Nicméně v noci jsem se pohyboval jen v okolí Nečujamu a Tarentoly by mohly být v nějaké z větších obcí. Marně jsem pátral po skvrnovkách (Telescopus fallax), které se na okolních ostrovech vyskytují a předpokládal bych je i zde. Po zmíněné deštivé noci jsem našel i několik jedinců ropuch zelených (Bufotes viridis), které jsou na Šoltě pravděpodobně jediným obojživelníkem. Navštívil jsem totiž téměř všechny v mapách viditelné vodní plochy, ale nikde jsem nepozoroval skokany rodu Pelophylax.

Gekon turecký (Hemidactylus turcicus), screenshot z infrakamery
Metamorfující ropuchy zelené (Bufotes viridis) v betonové nádrži

Z malých ještěrek jsem po celém ostrově potkával pouze ještěrky jadranské (Podarcis melisellensis), spíše sporadicky a celkově okolo 20 jedinců. Dle nálezů na Balcanica.info, se na ostrově vyskytuje také paještěrka balkánská (Algyroides nigripunctatus), ale neměl jsem na ni štěstí. Na jihovýchodní straně ostrova, jsem na velkých skalních útvarech pátral po endemické ještěrce dalmátské (Dalmatolacerta oxycephala), jejíž výskyt je zde předpokládán, vzhledem k tomu, že na okolních ostrovech i na pevnině je lokálně celkem běžná. Bohužel jsem ale neměl štěstí nebo jsem nebyl na tom správném místě. Ještěrka italská (Podarcis siculus) buď na ostrově není nebo se zde vyskytuje jen v některé z oblastí, které jsem nenavštívil.

Ještěrka jadranská (Podarcis melisellensis)
Ještěrka jadranská (Podarcis melisellensis)
Na Šoltě je spoustu opuštěných starých budov, které nyní slouží jako úkryty ještěrkám i hadům
Skalní útvary kde jsem marně pátral po ještěrkách dalmátských

Od místních jsem se dozvěděl, že se na Šoltě poměrně běžně potkávají s blavory. I mě se poštěstilo najít jednoho živého jedince a několik mrtvých. 

Blavor žlutý, kterého jsem našel poblíž města Grohote
Mrtvý dospělý blavor

Za celou dobu jsem bohužel nenašel žádného živého hada. Může za to pravděpodobně nevhodné počasí a hustá vegetace, ve které se hůře pátrá. Kolem obce Grohote, jsem na cestách napočítal celkem 5 přejetých užovek obojkových (Natrix natrix). Později v obci Gornje selo zase dospělého šírohlavce (Malpolon insignitus), který těsně před smrtí spořádal nějakého hlodavce.

Přejetá užovka obojková (Natrix natrix)
Přejetý šírohlavec východní (Malpolon insignitus)

Vzhledem k tomu, že jsem navštívil většinu vodních ploch, řekl bych, že se na ostrově nevyskytuje želva bahenní (Emys orbicularis). Stejně tak jsem nenašel ani suchozemské želvy zelenavé (Testudo hermanni). Ani místní obyvatelé mi jejich výskyt nepotvrdili. Jsou tedy na ostrově přítomny buď vzácně nebo vůbec. Šolta ale není úplně bez želv. V jednom z jezírek jsem pozoroval hned několik jedinců nepůvodních želv nádherných (Trachemys scripta), zastoupené jak v nominátním poddruhu scripta tak i poddruhu elegans s červeným lícním pruhem.

Jezírko s želvami. V pozadí městečko Grohote.
Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)

Rozhodně bych se rád na Šoltu vrátil, příště snad v jarních měsících a propátral větší část ostrova. A kdybyste se Vy někdy v budoucnu podívali na Šoltu, podělte se semnou prosím o Vaše nálezy!

Za herpetology.cz,

Dino

Na jihovýchodní straně Šolty jsou nádherné zátoky

Tabulka nalezených druhů:

Vědecký název Dřívější pozorování Nalezen během průzkumu 2021 Počet jedinců Lokalizace
Obojživelníci
Bufotes viridis Balcanica.info, iNaturalist Ano 5 adultů, 20x metamorfovaní jedinci Nečujam; Zátoka Jorja; Grohote; Gornje Selo
Plazi
Pseudopus apodus iNaturalist Ano 1 živý, 2 mrtvý Nečujam; Grohote
Algyroides nigripunctatus Balcanica.info
Podarcis melisellensis iNaturalist, Balcanica.info Ano Cca 20 jedinců Nečujam, Gornje Selo, Grohote
Hemidactylus turcicus iNaturalist Ano Cca 20 jedinců Nečujam
Trachemys scripta Ano 7 jedinců Grohote
Malpolon insignitus Ano 1 mrtvý Gornje Selo
Natrix natrix Ano 5 mrtvých Grohote