Srbsko, Bulharsko a Řecko 2013

Zúčastnění: Tomáš Dino Holer, Petr Hataš, Tomáš Caska

V roce 2013 jsme se vydali v kompletním složení na Balkánskou expedici. Dvě noci jsme strávili v Srbsku a pak pokračovali v cestě do Bulharska a nakonec až na Řecký ostrov Thassos. 

 

Seznam pozorovaných druhů

Obojživelníci (4)

Ropucha zelená (Bufotes viridis)

Skokan balkánský (Pelophylax kurtmuelleri)

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Plazi (12)

Želva bahenní (Emys orbicularis)

Želva tmavobřichá (Mauremys rivulata)

Želva zelenavá (Testudo hermanni)

Želva žlutohnědá (Testudo graeca)

Štíhlovka kaspická (Dolichophis caspius)

Užovka obojková (Natrix natrix persa)

Ještěrka balkánská (Lacerta trillineata)

Hadiočko úhledné (Ophisops elegans)

Ještěrka travní (Podarcis tauricus)

Krátkonožka evropská (Ablepharus kitaibeli)

Gekon hrbolkatý (Mediodactylus kotschi)

Gekon turecký (Hemidactylus turcicus)