Řecko – Zakynthos 2017

Termín: Září

Zúčastnění: Tomáš Holer

Na ostrov Zakynthos jsem se vydal se svou ženou a ročním synem především na rodinou dovolenou.Při té příležitosti jsem si však neodpustil pár brzkých ranních a pozdních nočních obchůzek po okolí. Pro gekony jsem ani nemusel nikam chodit. Gekonů zedních (Tarentola mauritanica) byla večer plná fasáda našeho apartmánu. Na ostrově se vyskytují celkem dva druhy nepůvodních gekonů, přičemž prvně zmíněný druh početně převyšoval gekony turecké (Hemidactylus turcicus), kterých jsem nalezl jen několik málo jedinců.

Gekon zední (Tarentola mauritanica)
Gekon turecký (Hemidactylus turcicus)

Doufal jsem v trochu mírnější klima, ale v září na Zakyntosu stále panují vysoké teploty. Za celou dovolenou jsem narazil pouze na jediný druh hada, kterým byla štíhlovka balkánská (Hierophis gemonensis) a navíc jsem ji ani neměl šanci chytit, takže jsem zůstal bez fotografie. Svlečky hadů jsem ale nacházel poměrně často. V prostředí na následující fotografii jsem našel cca 2 m dlohou svlečku užovky pardálí (Elaphe quatuorlineata). Po hadovi jsem v okolí pátral marně několik hodin v rámci více dní.

Překvapením pro mě byla želva zelenavá (Testudo hermanni), která je prý na ostrově již velmi vzácná. Za celou dobu jsem také našel jen 2 jedince.

Želva zelenavá (Testudo hermanni)
Želva zelenavá (Testudo hermanni), porovnání velikosti s rukou

Nejběžnější ještěrkou zde byla ještěrka travní (Podarcis tauricus ionicus), která vytvářela pestrou škálu barevných forem. O jednom výrazně větším a odlišném jedinci, který dokonce neměl pro tento druh typický zelený pruh na hřbetě, si stále nejsem jistý, zda byl správně identifikován.

Dále jsem zahlédl ještěrku peloponéskou (Algyroides moreoticus), krátkonožku evropskou (Ablepharus kitaibelii) a ještěrku balkánskou (Lacerta trilineata). Od všech tří mi však chybí fotografie, jelikož jsem je potkal když jsem u sebe neměl fotoaparát.

Ještěrka travní (Podarcis tauricus ionicus)
Podarcis cf. tauricus
Podarcis cf. tauricus

Až poslední den se mi podařilo vypátrat jezírko se sladkou vodou, kde jsem nalezl skupinku želv tmavobřichých (Mauremys rivulata) a skokanů rodu pelophylax. Dle aktuálně uznávané distribuce by to měl být pravděpodobně skokan balkánský (Pelophylax kurtmuelleri), mě však přišlo že vykazovali znaky spíše skokana epeirotského (Pelophylax epeiroticus), který má výskyt na pevnině.

Skokan (Pelophylax sp.)
Želva tmavobřichá (Mauremys rivulata)

V tomto období se na Zakyntosu dají často pozorovat mořské želvy. Některé pláže jsou však uzavřené pro veřejnost a nikdo nepovolaný na ně nesmí vstoupit. Na ostatní pláže platí zákaz vstupu po setmění. Pozorovat karety se mi tedy nepodařilo. Byla to krásná dovolená a celkem vydařený herping!

Za herpetology.cz,

Tomáš Dino Holer

Seznam nalezených druhů:

Obojživelníci – 1 druh

Skokan (Pelophylax cf. kurtmuelleri)

Plazi – 9 druhů

Ještěrka travní (Podarcis tauricus)

Paještěrka peloponéská (Algyroides moreoticus)

Ještěrka balkánská (Lacerta trilineata)

Krátkonožka evropská (Ablepharus kitaibelii)

Gekon turecký (Hemidactylus turcicus)

Gekon zední (Tarentola mauritanica)

Štíhlovka balkánská (Hierophis gemonensis)

Želva zelenavá (Testudo hermanni)

Želva tmavobřichá (Mauremys rivulata)