Slovinsko, ITÁLIE 2016

Termín: Květen

Zúčastnění: Tomáš Holer, Vojtěch Víta (Zoo Praha), Jaroslav Karhánek

Prohlédněte si fotogalerii z našeho krátkého výletu do Slovinska a (nakonec i) Itálie. Původní plán byl hledat tři druhy evropských zmijí. Bohužel nám úplně nevyšlo počasí a pár dní před naším odjezdem na lokalitě mrzlo. I když tedy po příjezdu bylo hezky, aktivovala zvířata jen v nižších polohách. Z plazů se nám podařilo najít jen několik jedinců ještěrky zední (Podarcis muralis), pár ještěrky dvoupruhé (Lacerta bilineata) a dospělou štíhlovku uhlířskou (Hierophis viridiflavus carbonarius). Druhý den se počasí hodně zkazilo a tak jsme se rozhodli přejet do sousední Itálie, kde podle předpovědi bylo hezky. To se nám vyplatilo! Na první lokalitě jsme sice našli jen jedno mládě štíhlovky, patrně opět druhu viridiflavus. Na další lokalitě jsme v téměř vyschlé louži spatřili několik jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). Poté nás ale čekala veliká radost z objevení malé populace endemické ještěrky chorvatské (Iberolacerta horvathi). Nakonec to byl tedy poměrně zdařilý výlet!

Za herpetology.cz,

Tomáš Holer

Seznam nalezených druhů:

Obojživelníci – 1 druh

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Plazi – 4 druhy

Ještěrka zední (Podarcis muralis)

Ještěrka dvoupruhá (Lacerta bilineata)

Ještěrka chorvatská (Iberolacerta horvathi)

Štíhlovka uhlířská (Hierophis viridiflavus carbonarius)