Španělsko 2017

Termín: 24 – 31.3. 2017

Zúčastnění: Tomáš Holer, Daniel Koleška (Zoopark Zájezd), Jiří Vojar (FŽP), Milič Solský (FŽP), Daniela Budská (FŽP), Kamila Šimůnková (FŽP), David Lastra González (FŽP)

Video z expedice zde: https://youtu.be/m9R8WCMvjtw

Na jaře 2017 jsme se s kolegy vydali do severního Španělska, sbírat biologická data ohledně výskytu nebezpečné nemoci – chytridiomykózy, postihující ocasaté obojživelníky. Původcem této nemoci u mloků a čolků je houba batrachochytridium salamandrivorans. Vzorky se sbírali pomocí stěrů kůže přímo z obojživelníka bavlněnou vatičkou. Pro manipulaci jsme samozřejmě používali rukavice, abychom zabránili dalšímu šíření nemoci. Ze stejného důvodu jsme také desinfikovali veškeré pomůcky při přejezdu na jinou lokalitu. Pro tento výzkum jsme samozřejmě měli povolení.

Naše obavy se bohužel potvrdili a po následné analýze v laboratoři jsme zjistili přítomnost nemoci na několika jedincích čolků. Konkrétní výsledky naleznete v této publikaci.

Sbíraní vzorků (stěrů kůže) z čolků hranatých (Lissotriton helveticus)
Autor: Daniel Koleška
Naše první zastávka byla na hranicích Francie a Španělska, kde jsme kromě mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), chtěli hledat také čolka bradavičnatého (Calotriton asper), což se nám bohužel nezdařilo. Našli jsme ale opravdu velké množství nádherně zbarvených mloků skvrnitých poddruhu fastuosa a také několik čolků hranatých (Lissotriton helveticus). 
První lokalita s vytipovaným místem pro přenocování
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra fastuosa)
Autor: Daniel Koleška
Čolek hranatý (Lissotriton helveticus) – samec
Autor: Tomáš Holer
Čolek hranatý (Lissotriton helveticus) – samice (flavistická forma)
Autor: Tomáš Holer
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra fastuosa) – Larva
Autor: Tomáš Holer
Sběr vzorků a jejich inventarizace
Autor: Tomáš Holer

Další den jsme dorazili do rodného města našeho Španělského kolegy Davida, kde jsme u dobré kávy probrali další plány. Hned po občerstvení jsme vyrazili na cestu, jejíž cílem bylo malé zahradní jezírko na soukromém pozemku, kde se přirozeně vyskytovali čolci hranatí (Lissotriton helveticus) a čolci mramorovaní (Triturus marmoratus).

Téměř celý tým a majitel pozemku s jezírkem
Autor: Daniel Koleška
Čolek mramorovaný (Triturus marmoratus)
Autor: Daniel Koleška
Večer jsme se vydali opět hledat mloky. Tentokrát by dle lokality ale mělo jít o poddruh bernardezi
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra bernardezi) – Larva
Autor: Tomáš Holer

Během následujících dní jsme projížděli různé předem vytipované lokality za účelem sběru dat. Práce to byla velmi časově náročná a na klasický herping už nám nezbývalo mnoho času. Ve volnějších chvílích jsme pak s Danem místo odpočinku hledali další zvířata.

Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Autor: Tomáš Holer
Plánování
Autor: Tomáš Holer

Na následující lokalitě byla šance pozorovat druh, který jsem opravdu chtěl vidět – mloka dvoupruhého (Chioglossa lusitanica). Po velmi intenzivním pátrání se nám ale podařilo najít pouze jednu larvu. Mimo to jsme však na lokalitě narazili také na scinka tříprstého (Chalcides striatus) a mloka skvrnitého poddruhu galaica. 

Scink tříprstý (Chalcides striatus)
Autor: Tomáš Holer
Mlok dvoupruhý (Chioglossa lusitanica) – Larva

Dalším cílovým druhem byl čolek iberský (Lissotriton boscai). Spolu s ním jsme na následující lokalitě pozorovali mladého jedince šírohlavce ještěrčího (Malpolon monspessulanus), který právě ulovil paještěrku alžírskou (Psammodromus algirus).

Čolek iberský (Lissotriton boscai)
Autor: Tomáš Holer
Čolek iberský (Lissotriton boscai)
Autor: Tomáš Holer
Šírohlavec ještěrčí (Malpolon monspessulanus) právě ulovil paještěrku alžírskou (Psammodromus algirus)
Autor: Daniel Koleška

Navečer jsme dorazili do kempu, kde jsme plánovali přečkat noc. Hned jak jsme si vybalili jsme se vydal prozkoumat okolí a byl jsem nadšen z malého jezírka v nedalekém lese, kde se to jen hemžilo obojživelníky. Našli jsme zde obrovské dospělé jedince čolků mramorovaných (Triturus marmoratus) a několik čolků hranatých (Lissotriton helveticus). Odevšud se ozývali svým hvízdáním ropušky starostlivé (Alytes obstetricans), které se před námi ale dokázali schovat. Početnými obyvateli jezírka byly také skokani Perézovi (Pelophylax perezi). Výčet druhů završil samec rosničky (Hyla molleri). 

Čolek mramorovaný (Triturus marmoratus)
Autor: Daniel Koleška
Rosnička (Hyla molleri)
Autor: Daniel Koleška
Rosnička (Hyla molleri)
Autor: Tomáš Holer
Skokan Perézův (Pelophylax perezi)
Autor: Tomáš Holer

Ráno jsme v kempu narazili na několik ještěrek portugalských (Podarcis bocagei).

Ještěrka portugalská (Podarcis bocagei)
Autor: Tomáš Holer

Další lokalitou byly rozlehlé mokřady, kde se nám po delším neúspěchu podařilo najít žebrovníky waltlovi (Pleurodeles waltl). U vyschlé části mokřadů jsme pak také narazili na užovku maurskou (Natrix maura). Večer jsme chtěli přespat v kempu, který byl ale zavřený a jelikož už byla tma, rozhodli jsme se přenocovat v parčíku před ním. Netrvalo dlouho a přijela nás zkontrolovat policie, která nic nenamítala na to, že spíme před kempem ale přijela kvůli hlášení místního občana, který nás viděl jak chodíme kolem s baterkami a považoval za zloděje. Všude kolem opět kvákaly ropušky (Alytes obstetricans) a tentokrát se nám je už podařilo odhalit.

Užovku maurská (Natrix maura)
Autor: Daniel Koleška
Žebrovník waltlův (Pleurodeles waltl)
Autor: Daniel Koleška
Ropuška starostlivá (Alytes obstetricans)
Autor: Tomáš Holer
Užovku maurská (Natrix maura)
Autor: Tomáš Holer

Po přesunu do dalšího kempu jsem se opět vydal na průzkum okolí. Kromě dříve pozorovaných druhů jsem bohužel jen z větší vzdálenosti zpozoroval mladého samce ještěrky perlové (Timon lepidus). Ten se ale rychle skryl do své nory pod kamenem a předtím mi dovolil jen jeden snímek z velké vzdálenosti. Během dne jsme opět především sbírali materiál a mezitím prohledávali okolí. Byli jsme nadšení z nálezu samce ropušky, nesoucího vajíčka. Na horských pastvinách jsme našli velmi zvláštně zbarvenou ještěrku zední (Podarcis muralis). Večer jsme pak při hledání mloků narazili na ropuchu středomořskou (Bufo spinosus).

Ještěrka perlová (Timon lepidus)
Autor: Tomáš Holer
Ropuška starostlivá (Alytes obstetricans)
Autor: Tomáš Holer
Ještěrka zední (Podarcis muralis)
Autor: Tomáš Holer
Ropucha středomořská (Bufo spinosus)
Autor: Tomáš Holer

Následující den jsme se s Danem konečně dočkali, když jsme nečekaně za chladného počasí našli v malém potůčku zmiji iberskou (Vipera seoanei cantabrica). Později toho dne jsme ještě našli několik jedinců ještěrky dvoupruhé (Lacerta bilineata). 

Zmije iberská (Vipera seoanei cantabrica)
Autor: Tomáš Holer
Habitat zmije iberské (Vipera seoanei cantabrica)
Autor: Tomáš Holer
Zmije iberská (Vipera seoanei cantabrica)
Autor: Tomáš Holer
Zmije iberská (Vipera seoanei cantabrica)
Autor: Tomáš Holer
Ještěrka dvoupruhá (Lacerta bilineata)
Autor: Tomáš Holer
Týmové foto

A to bylo z výletu vše. I když šlo především o pracovně studijní výlet, podařilo se nám najít celou řadu zástupců herpetofauny severní části Iberského poloostrova.

Za herpetology.cz, 
Tomáš Holer

Seznam nalezených druhů:

Obojživelníci – 12 druhů (14 taxonů)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra fastuosa)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra bernardezi)

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra galaica)

Čolek hranatý (Lissotriton helveticus)

Čolek iberský (Lissotriton boscai)

Čolek horský (Ichthyosaura alpestris)

Čolek mramorovaný (Triturus marmoratus)

Mlok dvoupruhý (Chioglossa lusitanica)

Žebrovník waltlův (Pleurodeles waltl)

Ropucha středomořská (Bufo spinosus)

Ropuška starostlivá (Alytes obstetricans)

Skokan perézův (Pelophylax perezi)

Skokan hnědý (Rana temporaria)

Rosnička (Hyla molleri)

Plazi – 10 druhů

Ještěrka zední (Podarcis muralis)

Ještěrka portugalská (Podarcis bocagei)

Ještěrka dvoupruhá (Lacerta bilineata)

Ještěrka perlová (Timon lepidus)

Paještěrka alžírská (Psammodromus algirus)

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

Scink tříprstý (Chalcides striatus)

Užovka maurská (Natrix maura)

Šírohlavec ještěrčí (Malpolon monspessulanus)

Zmije iberská (Vipera seoanei cantabrica)