Slovinsko 2017

Zúčastnění: Tomáš Dino Holer, Petr Hataš, Ondřej Trávníček (Zoo Plzeň), Vojtěch Víta (Zoo Praha)

V roce 2017 jsme se opět vydali na Slovinsko, v touze najít zde tři druhy zmijí žijící v jedné oblasti. Na vybrané lokalitě se nám ale nakonec podařilo najít jen štíhlovku uhlířskou (Hierophis viridiflavus carbonarius), ještěrku dvoupruhou (Lacerta bilineata) a ještěrky zední (Podarcis muralis).

Poté se nám (tedy spíše Vojtovi) celkem náhodou podařilo na jiné lokalitě objevit dospělou samici zmije růžkaté (Vipera ammodytes).

Štíhlovka uhlířská (Hierophis viridiflavus carbonarius)
Foto: Tomáš Holer
Ještěrka zední (Podarcis muralis)
Foto: Tomáš Holer
Zmije růžkatá (Vipera ammodytes)
Foto: Tomáš Holer

V údolí malé říčky jsme pak také pozorovali užovky podplamaté (Natrix tessellata) a užovku stromovou (Zamenis longissimus).

Užovka podplamatá (Natrix tessellata)
Foto: Tomáš Holer
Užovka stromová (Zamenis longissimus)
Foto: Tomáš Holer