Želva bahenní (Emys orbicularis)

Popis

Menší vodní želva, dorůstá obvykle do 20 cm. Tmavá želva, černé až čeno-zelené barvy se žlutými tečkami a čárkami na těle a na krunýři. Spodek krunýře je světlý s tmavýmy pruhy mezi části plastronu. Dospělci mají často krunýř svrchu porostlý řasou. Oči jsou žluto-zelené barvy.

Výskyt

V ČR velmi vzácná, populace už možná nejsou původní. 

Rozmnožování

Dospívá okolo 10 let. Páření probíhá od května do června, samice pak zahrabává vejce do písku na souši. Malé želvy se líhnou přibližně za 100 dní. O pohlaví mláďat rozhoduje teplota inkubace vajec. 

Potrava

Převážně masožravá. Obojživelníci, ryby, drobní vodní hlodavci, mršiny.