Želva bahenní (Emys orbicularis)

Popis

Menší vodní želva, dorůstá obvykle do 20 cm. Tmavá želva, černé až čeno-zelené barvy se žlutými tečkami a čárkami na těle a na krunýři. Spodek krunýře je světlý s tmavýmy pruhy mezi části plastronu. Dospělci mají často krunýř svrchu porostlý řasou. Oči jsou žluto-zelené barvy.

Výskyt

V ČR velmi vzácná, současné populace už pravděpodobně nejsou původní. 

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Rozmnožování

Dospívá okolo 10 let. Páření probíhá od května do června, samice pak zahrabává vejce do písku na souši. Malé želvy se líhnou přibližně za 100 dní. O pohlaví mláďat rozhoduje teplota inkubace vajec. 

Potrava

Převážně masožravá. Obojživelníci, ryby, drobní vodní hlodavci, mršiny.