Čolek dunajský (Triturus dobrogicus)

Popis

Samci čolka dunajského dosahují velikosti 10-12 cm, samice jsou více robustní a dosahují rozměrů 12-15cm. Kůže je zrnitá až bradavičnatá, zvláště v období suchozemské fáze. Tělo je štíhlé, čenich je zaoblený. Končetiny jsou relativně štíhlé. Zbarvení je pestřejší než u běžnějšího čolka velkého. Zbarvení hřbetu se pohybuje od světle hnědé přes šedohnědé až po hnědočerné. Boky čolka dunajského jsou šedavé až kaštanově hnědé s výraznými bílými skvrnami. Břicho čolka je zbarveno od žluté po karmínově červenou s černými skvrnami. Ve středové ose mají samci nápadný perleťově bílý proužek. 

Výskyt

V České republice se vyskytuje pouze na jižní Moravě v nížině kolem řeky Moravy a Dyje. Vyhledává stará ramena řek, stojaté tůně a mokřadní louky. Podmínkou pro jeho výskyt jsou velmi čisté vody s dostatečnou vodní vegetací nebo vrstvou usazenin s opadanými listy. 

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Bezobratlí živočichové, žížaly, měkkýši, větší jedinci loví i pulce. 

Rozmnožování

Podmínkou pro rozmnožování jsou hluboké tůně 60-100 cm, kde se čolek cítí v bezpečí. Stejně jako u jiných druhů čolků jsou vajíčka, jejichž velikost je přibližně 0,4 cm, kladena jednotlivě a balena do listů rostlin. K metamorfóze dochází přibližně po dvou až třech měsících. Čerstvě metamorfovaní jedinci měří 4- 5,5 cm.