Čolek hranatý (Lissotriton helveticus)

Popis

Malý čolek, robustností mezi čolkem obecným a čolkem horským. Na hlavě má tři rýhy, směřující do jednoho bodu směrem k čenichu. Na rozdíl samců od čolka obecného nemají samci hřbetní lem, pouze nízkou kožovitou lištu. Název hranatý je odvozen od postranních lišt, které dávají čolkovi charakteristický hranatý vzhled. Samci ve vodní fázi mají na konci ocasu výraznou tmavou „nitku“ u samic je menší. V suchozemské fázi může být nitka redukována pouze v malou skvrnu na konci ocasu. Samice mají na chodidlech zadních končetin malé výrůstky, připomínající bradavičky. Samci dorůstají 6,5-9 cm, samice jsou větší a dorůstají 7,1 až 10 cm. Zbarvení čolků je od pískově žluté, přes hnědozelenou až po šedozelenou na hřbetě s tmavými skvrnami na těle.  

Výskyt

Čolek hranatý se vyskytuje na velmi malém území v okolí obce Kraslice na hranicích s Německem. 

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Ve vodní fázi, vodní hmyz, utopené žížaly, slimáci larvy čolků i vlastní larvy. Suchá fáze jakýkoliv hmyz, žížaly, slimáci, čerstvě metamorfovaní čolci nejsou pro dospělé čolky problém. 

Rozmnožování

Páří se hned po konci zimování na přelomu března a dubna. Páření se však odvíjí podle případné sněhové pokrývky nebo zamrznuté hladině. Stejně jako ostatní čolci jsou vajíčka balena jednotlivě do listů rostlin nebo volně na předměty ve vodě. K metamorfóze dochází za 2-3 měsíce.