Čolek karpatský (Lissotriton montandoni)

Popis

Čolek karpatský se nejvíce podobá čolku hranatému. Areály těchto dvou druhů se však nepřekrývají. Samici čolka karpatského si tak můžeme splést pouze se samicí čolka obecného. U čolka karpatského mají však obě pohlaví nakonci ocásku malý nitkovitý filament (u samic kratší). Základní zbarvení je tmavé, zelenavé, břicho oranžové beze skvrn. Stejně jako čolek hranatý má čolek karpatský podélné hřbetní kožní lamely a na průžezu by tak vypadal hranatě. Samci jsou v období rozmnožování více tečkovaní a na spodní části ocasu mají bílý proužek s tmavými skvrnami.

Výskyt

U nás se vyskytuje jen na několika málo místech ve východním cípu Čech a v Jeseníkách. Obývá malé až střední nádrže, často společně s čolkem horským či obecným.

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Bezobratlý, larvy hmyzu, žížaly

Rozmnožování

Probíhá na jaře, samci provádějí svatební tance. Samice kladou vajíčka po jednom na listy vodních rostlin. Je známa hybridizace s čolkem obecným.