Čolek obecný (Lissotriton vulgaris)

Popis

Samci dosahují velikosti 5-12 cm, samice 8-10. Zbarvení je proměnlivé. Hřbet a boky jsou světle hnědé, žlutohnědé někdy šedohnědé. Břišní strana je krémová až oranžová. Samci jsou na břiše více vybarvení. Hrdlo je bílé. Samci v době rozmnožování mají na hřbetu vysoký, zubatý hřeben, který se táhne od hlavy ke špičce ocasu a od kloaky ke konci ocasu. Na spodní straně ocasního ploutevního lemu je namodralý až modrý pruh s oranžovou, někdy až čevenou skvrnou v přední části. Na těle samců jsou jasně ohraničené tmavé skvrny. Na bocích hlavy splývají ve dva podélné tmavé proužky, kdy horní vede přes oko. Samice mají na těle nevýrazné drobné tmavé tečky, které můžou zcela chybět. Kresba na hlavě je nevýrazná. Při přechodu z vody na souš se zbarvení mění na světlejší, kůže je zrnitá, u samců mizí hřeben.

Výskyt

Čolek obecný obývá nížiny až pahorkatiny, někdy však i horské oblasti. Nejhojnější výskyt je od 200 do 800 m. n. m. Čolek obecný se vyskytuje na celém území České republiky. Vyhledává stojaté vody a periodické tůně. Hlavní podmínkou osídlení je nádrž hustě zarostlá vegetací.

Potrava

Vodní bezobratlí, jejich larvy. Na souši členovci a kroužkovci.

Rozmnožování

Čolek obecný se probouzí v březnu, páření začíná v dubnu a trvá přibližně do června. Čolci se rozmnožují ve stojatých vodách s hloubkou 10-50 cm. Rozmnožovací nádrže jsou lesní tůně, pískovny, malé rybníky, periodické tůně. Samice kladou vajíčka ve velikosti 32-40mm. Zárodek je žlutavý. Larvy po vykulení jsou velmi drobné 56-80mm, před metamorfózou měří 3,2-5,2 cm. larva je žlutavá až světle hnědá.

Pedomorfóza a albinismus

Během výzkumu byly nalezena albinotická pedomorfní forma čolka obecného více v článku níže:

Pedomorfní albíni čolka obecného – první nález v České republice

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)