Ještěrka zelená (lacerta viridis)

Popis

Největší ještěrka vyskytující se v České republice, dosahuje délky přes 40cm. Má velkou hlavu a dlouhý ocas který tvoří více jak polovinu délky těla. Postnasální štítky jsou umístěné nad sebou  a oba se dotýkají nozdry. Hřbet je jasně zelený, některé šupiny jsou žlutavé. Samice jsou hnědavé až lehce nazelenalé. Břicho je žlutavé bez skvrn. V období rozmnožování mají samci modré hrdlo. Ocas je u samců zluštělý. Jedná se o druh s denní aktivitou, kdy míra aktivity záleži na intenzitě slunečního svitu. Jedná se o velmi rychlý a teritoriální druh. Zimuje v norách či skalních puklinách. K zimování se uchylují v říjnu. Dospívají ve 3. roce života. 

Výskyt

V ČR se vyskytuje ostůvkovitě, především v nížinách. Obývá suché, osluněné stráně s křovinami a členitým terénem. Vyskytuje se na jižní Moravě a v Povltaví. Nejznámější lokalitou v Praze jsou stráně v Podbabě. 

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Potravu tvoří především hmyz, výjimečně malí hlodavci, nebo jiné ještěrky.

Rozmnožování

Po zimování ještěrky vylézají v dubnu, záleží však na počasí. Samci jsou krásně vybarvení a hledají samice. V červnu až červenci  samice klade 5-15 vajíček. V závislosti na teplotě se malé ještěrky líhnou po 60-100 dnech. Po vylíhnutí jsou ještěrky velké 8-10 cm.