Ještěrka živorodá (zootoca vivipara)

Popis

Samci jsou velcí 14-17 cm, samice 13-16 cm. Malá hlava je mírně zploštělá, krk silný. Nohy jsou krátké a slabé. Ušní otvor je kryt velkým ušním bubínkem. Na konci ocasu má málo nápadný trnitý výrůstek, nesmělo však předtím dojít k autotomii. Zbarvení od žlutohnědé po tmavohnědou v závislosti na lokalitě. V Jeseníkách se vyskytuje černá (melanická) forma. Břicho je u samic béžové s tmavými skvrnami. Samci mají břicho žlutooranžové.  

Výskyt

Vyskytuje se od středních poloh. Běžná i v nejvyšších polohách. Ještěrka je podhorský až horský druh s vyšším nárokem na vlhké a zastíněné prostředí. Vyskytuje se i v nížinách. K vyhřívání vyhledává sušší prosluněná stanoviště, ideálně lesní paseky.

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Živí se pavouky a jinými měkkými bezobratlými. 

Rozmnožování

Díky vejcoživorodosti jsou ješterky přizpůsobené drsnějším podmínkám. Při narození měří mláďata 3-4 cm. Samice rodí 2-10 hnědých mláďat v červenci až srpnu. Mláďata se uvolňují z blanitého obalu vajíčka ihned po nakladení, častěji však ještě v kloace.  Mláďata dospívají třetím až čtvrtým rokem.