Kuňka obecná (Bombina bombina)

Hlas:

Zdroj: Český Rozhlas

Popis

Zprvu nenápadná žabka, hnědošedě zbarvená s hrubou kůží. Zespodu je však tato jedovatá kráska oranžovočerně skvrnitá. Stejně jako kuňka žlutobřichá, má zornici ve tvaru srdce či trojúhelníku. Spolehlivým rozeznávacím znakem jsou oddělené oranžovo-žluté flíčky na hrudi a na předních končetinách. U kuňky žlutobřiché jsou tyto flíčky spojené.

Výskyt

Vyskytuje se plošně po celé republice, především v nižších polohách. Obývá různé tůně i mělké větší vodní plochy s dostatkem vodních rostlin.    

Zdroj: portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Různí drobní bezobratlí

Rozmnožování

Probíhá na jaře. Samečci vydávají charakteristické kuňkání. Frekvence jednotlivých zvuků je nižší než u kuňky žlutobřiché. Kuňky používají takzvaný amplexus inguinalis – sameček objímá samičku pomocí předními končetinami v oblasti beder, k čemuž mu pomáhají hrbolky na prstech a předloktí. Samička posléze klade oplozená vajíčka ve shlucích na místech oddělených od zbytku vodní plochy (například hustou vodní vegetací) a z nich se cca po týdnu líhnou pulci. Metamorfóza trvá 2-3 měsíce a pohlavní dospělost 2-3 roky. Kuňka obecná se údajně může křížit se svojí příbuznou kuňkou žlutobřichou.

Hybridní zóny kuňky obecné a kuňky žlutobřiché:

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)