Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Hlas:

Zdroj: Český Rozhlas

Popis

Zprvu nenápadná žabka, hnědošedě zbarvená s hrubou bradavičnatou kůží. Zespodu je však tato jedovatá kráska žlutočerně skvrnitá. Stejně jako kuňka obecná, má zornici ve tvaru srdce či trojúhelníku. Spolehlivým rozeznávacím znakem je spojení žlutých flíčků na hrudi s flíčky na předních končetinách. U kuňky obecné jsou tyto flíčky odděleny černě. 

Výskyt

Vyskytuje se zejména na východě a na západě Čech, dále v jižních Čechách okolo Českých Budějovic. Obývá nejčastěji lesní tůňky a malé vodní plochy, nicméně dle našich zkušeností žije i u menších vodních toků.

Zdroj: portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Různí drobní bezobratlí

Rozmnožování

Probíhá na jaře. Samečci vydávají charakteristické kuňkání. Frekvence jednotlivých zvuků je vyšší než u kuňky obecné. Samečci si brání své mikroteritorium, ze kterého vyhánějí ostatní samce pomocí zadních končetin. Kuňky používají takzvaný amplexus inguinalis – sameček objímá samičku pomocí předními končetinami v oblasti beder, k čemuž mu pomáhají hrbolky na prstech a předloktí. Samička posléze klade oplozená vajíčka ve shlucích na vodní rostliny, větve nebo kameny a z nich se po dvou týdnech líhnou pulci. Metamorfóza trvá asi 2 měsíce a pohlavní dospělost 2-3 roky. Kuňka žlutobřichá se údajně může křížit se svojí příbuznou kuňkou obecnou. 

Hybridní zóny kuňky obecné a kuňky žlutobřiché:

Zdroj: portal.nature.cz (AOPK ČR)