Proč je důležité chránit přírodu, plazy a obojživelníky?

Většina dnešních lidí si zvykla na pohodlný život moderního světa, kdy jídlo sháníme v supermarketech, teplo nám zajišťují energetické firmy a voda je samozřejmost, teče přeci z kohoutku a v přehradách je jí dost. Zapomínáme na to, že jsme součástí jednoho obrovského a velmi křehkého systému, který udržuje život na planetě Zemi. Ano, jedná se o ekosystém.

Globální ekosystém je soubor vztahů všech organismů na planetě. Většina organismů je závislá na výskytu jiných organismů. Stejně tak i člověk nemůže existovat bez rostlin vyrábějících kyslík. Ekosystém si můžeme představit například jako soukolí mnoha ozubených koleček nebo jako oblíbenou hru Jenga věž (viz. obrázek). V aktuální době čelíme vlně vymírání druhů po celé planetě, která je beze vší pochybnosti způsobena činností člověka. Když si tedy ekosystém představíme jako Jenga věž, každou chvíli z této křehké stavby vytahujeme druh po druhu malé, zdánlivě nevýznamné cihličky (druhy organismů) na kterých celá věž stojí. Na pomyslné střeše této stavby jsou vrcholoví predátoři a nad nimi – člověk. Pokud bude globální vymírání pokračovat, odebere se nakonec tolik cihliček, že se celá stavba zhroutí. Pokud se lidstvo nezačne chovat zodpovědně, dojde k tomu během několika málo desítek let. Naše planeta již zažila několik masových vymírání, způsobených různými činiteli. Příroda se z toho vždy vzpamatovala, ale vrcholové vládnoucí druhy do jednoho vymřeli (například dinosauři).

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/sharman/4570412801

Ekosystémem a obecně vztahy mezi organismy a prostředím se zabývá věda zvaná ekologie. Je velmi důležité znát co nejvíce informací o biologii a ekologii druhů, aby bylo možné je chránit a předejít jejich vyhynutí. Můžou totiž hrát nenahraditelnou roli v ekosystému, který by byl jejich vymizením značně oslaben. Plazi a obojživelníci jsou z hlediska ekosystému velmi významnou skupinou živočichů, žijících na naší planetě miliony let. Přežili veškerá masová vymírání…až do teď. Obojživelníci jsou momentálně nejohroženější skupinou obratlovců. Můžeme se jen dohadovat, jaký by byl osud planety kdyby všichni vymizeli.

Lidstvo se tedy musí chovat zodpovědně, neplýtvat jídlem a vodou, nepoužívat tolik chemických prostředků v zemědělství, které otravují vodu a půdu, recyklovat odpad a vhodně nakládat s odpadem, který recyklovat nelze, chránit zbývající přírodu a přestat kácet pralesy, plíce naší planety…

Většina těchto problémů se musí řešit globálně a běžný člověk s nimi nic nezmůže. Můžete ale doma třídit odpad, neplýtvat jídlem, vodou a energiemi, nepoužívat agresivní chemii doma ani na zahradě, respektovat přírodu! A hlavně…učte tomu Vaše děti…oni jsou naděje lidstva.

Za hereptology.cz

Tomáš Dino Holer