ROpucha obecná (Bufo bufo)

Hlas:

Zdroj: Český Rozhlas

Popis

 Ropuchy jsou středně velké žáby. Samice dorůstají 8-15 cm, samci 6-9 cm. Hlava mírně zašpičatělá a mohutná. Za očima jsou uloženy jedové žlázy- parotidy, které jsou vystouplé. Oči ropuchy mají oranžovou až žlutou barvu. Zřítelnice je oválná, mírně zploštělá. Samci ropuch nemají vyvinutý hrdelní rezonátor, proto když rezonují nejsou příliš hlasití. Hřbet ropuchy je pokryt malými bradavičkami. Kůže je matná a jemná. Barva hřbetu může být  od  světle hnědé přes červenohnědou, zelenohnědou až velmi tmavě hnědou. Břicho i hrdlo je světlé, krémově hnědé. Končetiny jsou krátké a silné, neumožňují tedy dlouhé skoky. Ploutevní lemy mezi prsty jsou krátké. Ropucha zimuje na souši v norách. 

Výskyt

Ropucha obecná je nejběžnější žába žijící v Čechách. Vyskytuje se na celém území v různých nadmořských výškách. Jedná se především o lesní žábu, která vyhledává stín a vlhko. Do vody se vrací pouze na brzy na jaře, kdy společně se skokany hnědými okupují louže a rybníky. Po páření se dospělci odebírají zpět do lesů.

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Bezobratlí živočichové, hmyz, slimáci, žížaly.

Rozmnožování

Brzy z jara ropuchy podnikají hromadné tahy na rozmnožiště. Jako první jsou ve vodě samci, kteří voláním upozorňují samice na svoji přítomnost. Ropuchy jsou velmi sexuchtivá zvířata, proto nezřídka kdy vidíme samici, která nese na zádech tři samce. Během rozmnožování dochází také často k utonutí samice, jelikož nezvládá nápor tolika samců. Samice kladou vajíčka v dlouhých až tři metry dlouhých provazcích. V hloubce od 2 do 40 cm. Samice snůšku přichytávají kolem vodních rostlin a předmětů pod vodou. Malí pulci jsou černí postupně mění barvu až na bronzovou. Metamorfované žabky jsou velké  0,6 až 0,8 cm.