Ropucha zelená (bufotes viridis)

Hlas:

Zdroj: Český Rozhlas

Popis

Středně velká robustní žába (cca 9 cm) s převážně noční aktivitou. Zbarvení bývá vysoce kontrastní zelené na bílém až béžovém podkladu, občas s červenými tečkami. Břicho bývá světlé, bez pigmentace. Za hlavou se nachází nápadné žlázy (parotidy), ze kterých v případě nebezpečí vypouští jedovatý sekret. Při denním světle je zornice ropuchy horizontálně zúžená avšak v noci se roztáhne přes celé oko. Protože cestuje i větší vzdálenosti od zdroje vody, nasává vodu kloakou do těla, aby si udržela stále vlhkou kůži. Tuto vodu také vypouští v případě nebezpečí. 

Potrava

Stejně jako ropucha obecná, loví i ropucha zelená menší suchozemské bezobratlé svým vymrštitelným jazykem. Nepohrdne však ani žížalou, kterou chytá přímo do čelistí. 

Rozmnožování

Páření probíhá od dubna do května, samice pak kladou vajíčka v řetězovitých provazcích mezi vodní rostliny či větve. Pulci jsou černě zbarvení a živí se řasami a odumřelými rostlinami. Samci mají nepárový hlasový měchýř a své partnerky lákají vysokým triolkováním.

 Výskyt

Slunné lokality se stojatou vodou, ale i městské parky s jezírky, či zahrady. 

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)