Skokan ostronosý (Rana arvalis)

Hlas:

Zdroj: Český Rozhlas

Popis

Skokan ostronosý dorůstá velikosti okolo 6 cm. Jeho základní zbarvení bývá hnědé a jak už napovídá název, má ostře ukončený nos. Na boku má tmavé skvrny, což lze pozorovat zejména u samic. Zadní končetiny bývají tmavě pruhované. Snadno ho lze zaměnit se skokanem hnědým či skokanem štíhlým. Skokan štíhlý však mívá zpravidla světlé břicho beze skvrn a tělo bez pruhů. Skokan hnědý má zase naopak nápadně skvrnité břicho a zakulacený nos.

Patní hrboly zadních končetin u skokanů:

Výskyt

Vyskytuje se téměř v celé Evropě a části Asie. Spíše ve středních a severních polohách. Obývá vlhké lesy a rašeliniště a do vody se vrací pouze v období rozmnožování.

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Terestričtí bezobratlí, které uchopuje vymrštitelným jazykem. Žížaly, hmyz, pavouci.

Rozmnožování

K rozmnožovaní využívá trvalé vodní plochy, jezírka, rybníky, kde hlasitě vokalizuje z hladiny, někdy i pod hladinou. Samice klade vejce ve shlucích na dno nádrže, po několika dnech však celá snůška vyplave na hladinu. Vylíhnutí pulci se pak určitou dobu sdržují ve skupině, než se na začátku léta promění v dospělce (metamorfóza).