Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)

Hlas:

Zdroj: Český Rozhlas

Popis

Na území České Republiky se vyskytují 3 druhy zelených skokanů. Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae). Skokan zelený je hybridní druh, který vznikl křížením skokana skřehotavého a skokana krátkonohého. 

Skokan skřehotavý zimuje převážně ve vodě.  Dorůstá do 12 cm, samci jsou obvykle menší. Hřbetní strana je olivově zelená či hnědá s velkými nepravidelnými tmavými skvrnami. Břišní strana bývá šedivě a černě mramorovaná či skvrnitá. Na zadní straně stehen bývají bělavé, šedavé nebo někdy zelenavé skvrny.

Rozlišení skokanů zelených podle patních hrbolků na zadní končetině:

Výskyt

Vyskytuje se převážně v nižších polohách, ve stojatých i tekoucích vodách. Obývá rybníky, pískovny, řeky, slepá ramena i permanentní lesní tůňky a louže.

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Různí bezobratlý, žížaly, čolci, žáby (i vlastního druhu), ryby a drobní savci.

Rozmnožování

Samice klade mezi vodní rostliny okolo 5 000 vajíčk, z kterých se zhruba po 10 dnech líhnou pulci. Pulci skokana skřehotavého jsou poměrně velcí, dosahují velikosti až 8 cm! Pohlavně dospívají v 3. roce života a ve volné přírodě se dožívají průměrně 5-10 let.