Skokan zelený (Pelophylax esculentus)

Hlas:

Zdroj: Český Rozhlas

Popis

Na území České Republiky se vyskytují 3 druhy zelených skokanů. Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae). Skokan zelený je hybridní druh, který vznikl křížením skokana skřehotavého a skokana krátkonohého.

Skokan zelený mívá charakteristiky obou svých rodičovských druhů. Patní hrbol není pevný. Základní zbarvení je většinou zelené, světlý proužek uprostřed zad může chybět. Dorůstá do 10 cm.

Rozlišení skokanů zelených podle patních hrbolků na zadní končetině: