Slepýš východní (Anguis colchica)

Slepýš východní (Anguis colchica), Beskydy 2020

Popis

Slepýš východní je relativně nově popsaný druh slepýše (2010). Od slepýše křehkého ho lze rozeznat díky rozděleným prefrontálním štítkům a počtu šupin po obvodě. S určitostí ho však lze určit jen za pomocí genetiky. Mívá častěji na hřbetě modré skvrny. 

Výskyt

Východní morava

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)