Užovka stromová (Zamenis longissimus)

 Popis

Užovka stromová je největší had žijící v České republice. Samice dorůstají délky obvykle 90-120 cm výjimečně i více, samci 100-150 cm, dnes už výjimečně i 180 cm. Hlava je oválná. Oči jsou velké se světle hnědou duhovkou. Šupiny jsou hladké, u starých jedinců mohou být v zadní části kýlnaté. Dospělci jsou hnědaví, olivově hnědí s bílými skvrnkami. Mláďata jsou skvrnitá. Břicho je žlutavé. Jak už název napovídá je jediným stromovým hadem vyskytujícím se na území České republiky, k tomu má morfologicky přizpůsobené tělo. Po stranách břicha má užovka stromová výrazné hrany, které slouží ke šplhání po stromech. 

Výskyt

Užovka stromová se v České republice vyskytuje ostrůvkovitě na třech lokalitách v Poohří, Podyjí a Bílých Karpatech. Vyhledává osluněné lesní okraje, kamenité a křovinaté svahy, zarostlé vinice, rozvaliny budov, skládky v blízkosti čistých vodních toků. V Poohří probíhá ochrana zdejší populace uměle vytvořenými kladišti a zimovišti. 

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Drobní savci, mláďata ptáků, ptačí vejce. Mláďata se živí mláďaty ještěrek. 

Rozmnožování

Páření probíhá od května do poloviny června. Samice kladou 6-18 kožovitých vajec do teplého substrátu (kupy listí, zbytky rostlin, kompost, hnůj) v červenci až srpnu. Mláďata se líhnou po 130-155 dnech.