Želva nádherná (Trachemys scripta)

Popis

Velká vodní želva, dorůstá do 30 cm. Má tmavý krunýř obřas se žlutými skvrnami. U nás byli pozorovány 3 poddruhy. Nejčastěji trachemys scripta elegans s červeným páskem přes oko, poté trachemys scripta scripta se žlutým páskem přes oko a trachemys scripta troosti s drobnějšími světlými páskami kolem očí.

Výskyt

Sporadicky po celé ČR. 

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Introdukce v ČR

Želva nádherná se k nám dostala kvůli své dřívější oblíbenosti jako domácí mazlíček. Lidé si domů do akvárka kupovali malé želvičky, které jim ale přerostli a nezodpovědně se rozhodli vypustit želvu do přírody. Želvy jsou dlouhověká zvířata a stále zde přežívají, ikdyž jejich dovoz už je zakázán.