Zmije obecná (Vipera berus)

Popis

Robustní, zavalitý had dosahující délky 80 cm. Samci bývají menší. Hlava je zploštělá. Jako jediný had v Čechách má zmije svislou štěrbinovitou zornici. Duhovka je hnědavá až červená. Jedové zuby jsou 3-5mm dlouhé. Zbarvení šedé na některých lokalitách černí (melaničtí) jedinci (Krušné hory). Na hřbetu se táhne tmavá klikatá čára, která je jedním z hlavních určujících znaků. Někteří lidé si zmiji pletou s užovkou hladkou, které se výjimečně vytvoří spojená čára.  

Výskyt

Zmije se vyskytuje zejména v lesnatých oblastech na osluněných a vlhkých místech středních a horských poloh. Zjara se jedná o denní druh, postupně se aktivita mění na soumračnou až noční. Zmije jsou aktivní při teplotě nad 5°C musí být slunečno. 

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Hlodavci, mláďata se živí ještěrkami případně obojživelníky.

Rozmnožování

Zmije se rozmnožují téměř pravou živorodostí, podobně jako savci. K takovému způsobu rozmnožování je vedou místa jejich výskytu, tedy chladná a vlhká místa, kde vejcorodost ztrácí smysl. páření probíhá  v dubnu, samci se na jaře objevují o několik dní dříve než samice. Zmije rodí 3-24 mláďat o velikosti 13-25cm každý druhý rok zpravidla v srpnu až září.  

Uštknutí, kousnutí

Rozdíl mezi uštknutím a kousnutím je velký a mno lidí ani neví jaký. Zmije nejčastěji člověka pouze kousne tzn. nevypustí z jedových žláz jed. Uštknutí člověka je pro zmiji zbytečné a přichází tím tak o účinnou zbraň, kterou potřebuje k obživě. Obnova jedu trvá přibližně 14 dní. Při uštknutí jed vypustí avšak dávka jedu je maximálně 3,5 mg. Zmije disponuje maximální dávkou 5-10 mg, smrtelná dávka je 15 mg. Účinnost jedu je závislá na zdravotním stavu člověka největší problémy jed způsobuje dětem, seniorům a alergikům.

První pomoc

V případě že opravdu došlo k použití jedových zubů a vpuštění jedu do těla postupujeme podle zhruba takto.

Postiženého umístíme do stínu do stabilizované polohy, místo uštknutí chladíme studenou vodou případně přikládáme obklady. Cílem tohoto postupu je zklidnit postiženého a zabránit tak rychlému šíření jedu. Rozhodně však rány nezaškrcujeme ani nevyřezáváme a nevysáme ústy jako Vinnetou. S osobou komunikujeme a snažíme se o odvedení pozornosti od uštknutí. Vhodné je také podávání tekutin. Měli bychom zajistit přesun k lékáři, který již určí další postup.