Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)

Hlas:

Zdroj: Český Rozhlas

Popis

Malá žába se zašpičatělou hlavou vpředu, z profilu oblá. Výrazné velké oči s kolmou zornicí. Duhovka je žlutohnědá až bronzově hnědá. Zbarvení není příliš proměnlivé. Základní zbarvení je šedavé až nažloutlé s tmavými skvrnami. Břicho je šedobílé. Samci blatnice dosahují velikosti 4-6 cm, samice jsou větší a mohutnější a dosahují délky těla 5,5-7,5 cm výjimečně 8 cm. Tělo je velice krátké a zavalité. Zadní končetiny jsou krátké a nedovolují dlouhé skoky. Na chodidlech zadních končetin se nacházejí metatarzální hrboly, které slouží k zahrabávání do půdy. Zahrabávání probíhá následovně: Žába pohybuje zadními končetinami od sebe, čímž vyhrnuje půdu z pod těla a pomalu se vnořuje do země. 

Výskyt

Vyskytuje se mozaikově na vhodných stanovištích s lehkou hlinitopísčitou a písčitou půdou do nadmořské výšky 300-500 m n. m.

Zdroj: Portal.nature.cz (AOPK ČR)

Potrava

Různí bezobratlí

Rozmnožování

K rozmnožování dochází v dubnu až červnu v menších nádržích (pískovny, tůně, malé rybníky). Obě pohlaví se ozývají tlumeným hlasem, který vychází z podhladiny (ko-ko-ko ko-ko-ko). Před pářením samec dlouho sleduje samici. Páření probíhá v noci pod vodou pouze v párech. Samec drží samici v amplexu za zadní končetiny. Délka provazce s vajíčky 30-100 cm. Růst pulců je rychlý, ale vývoj pomalý. Pulci mohou dosáhnout délky 8-18 cm, v extrémní situaci, kdy pulec přezimuje až 20 cm.